Våra kurser för fiskare

SÄKERHETSUTBILDNING FÖR

TJÄNSTGÖRING PÅ FISKEFARTYG

- utan rökdykning (14 tim/1,5 dagar)

Säkerhetskurs för fiskare utan rökdykning omfattar 14 stycken

40 minuter långa lektioner fördelade enligt nedanstående:

Del A1 Brandskydd teori - 4 timmar

Del A2 Brandskydd praktik - 2 timmar

Del B Hälso- och sjukvård - 4 timmar

Del C Personlig säkerhet - 2 timmar

Del D Stabilitet - 2 timmar

 

Vid tjänstgöring på fiskefartyg där krav om brandutrustning för rökdykning inte föreskrivs får utbildning i rökdykning undvaras.

 

Vid våra fasta kurstillfällen på Käringön genomför vi kursen på 1,5 dagar.

Genomför vi kursen hos er kan vi genomföra den under en lång dag.

SÄKERHETSUTBILDNING FÖR

TJÄNSTGÖRING PÅ FISKEFARTYG

- med rökdykning (16 tim/2 dagar)

Säkerhetskurs för fiskare med rökdykning omfattar 16 stycken

40 minuter långa lektioner fördelade enligt nedanstående:

 

Del A1 Brandskydd teori - 4 timmar

Del A2 Brandskydd praktik - 4 timmar

Del B Hälso- och sjukvård - 4 timmar

Del C Personlig säkerhet - 2 timmar

Del D Stabilitet - 2 timmar

 

Vid våra fasta kurstillfällen på Käringön genomför vi kursen på 2 dagar.

Dessa kurser genomför vi där vi har tillgång till godkänt brandfält - kontakta oss för mer information vad vi kan erbjuda i er region.

 

 

SÄKERHETSUTBILDNING FÖR

TJÄNSTGÖRING PÅ FISKEFARTYG

- inklusive STCW Basic Safety

Behöver du även komplettera andra STCW-certifikat finns det stora möjligheter att göra detta i kombination med fiskesäkerhetskursen.


Vi kan erbjuda följande kombinationspaket för dig som redan har grundkurserna.

Under 2-5 dagar väljer du själv vilka delkurser som ska ingå av följande:

- Säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg

- STCW Grundläggande Säkerhet (Basic Safety) - fortbildning

- STCW Avancerad Brand (Advanced Firefighting) - fortbildning

- STCW Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar - fortbildning


Vi kan erbjuda följande kombinationspaket för dig som ska ha grundkurser.

Under 2-5 dagar väljer du själv vilka delkurser som ska ingå av följande

- Säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg

- STCW Grundläggande Säkerhet (Basic Safety) - grundkurs

SÄKERHETSUTBILDNING

SENAPSGAS TILL SJÖSS

- kundanpassad utbildning

När andra världskriget var slut fann man stora lager med kemiska stridsmedel på tysk mark. De allierade fick ansvar för att ta hand om dessa. Tyvärr dumpades stora mängder av detta i Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön.


Dumpade flygbomber med senapsgas är det kemiska stridsmedel som oftast kommit upp med redskapen vid fiske.


Vill ni lära er mer om detta och hur man agerar om/när man får upp detta i sina redskap samt hur man tar hand om personer som får detta på/i sig?


Vi kan komma till er och hålla föredrag för er fiskarförening eller ert fiskelag - eller så kan vi genomföra det i anslutning till någon annan kurs som vi kanske håller för er.